جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

سوپاپ استاندارد اس پوتسمایستر 80

محصول سوپاپ استاندارد 80 با شماره محصول 1156515 با برند پوتسمایستر از لوازم یدکی پمپ بتن ، با دهانه 80 میلیمتر میباشد که توسط فروشگاه ابزاربتن عرضه میشود. فروشگاه ابزاربتن از کلیه لوازم و ابزاریدکی پمپ بتن پوتسمایستر پشتیبانی میکند.