جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

گوشواره هزار خار 90

گوشواره هزار خار 90محصولی با شماره 1156268از لوازم یدکی پمپ بتن میباشد که توسط فروشگاه ابزاربتن عرضه میگردد و با دندانه 28 اراعه شده وبرای شماره 90 مناسب است.