جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

سیل کیت بوش عقب

سیل کیت بوش عقب محصولی با شماره 1101020143از لوازم یدکی پمپ بتن میباشد که توسط فروشگاه ابزاربتن عرضه میگردد و و به عبارت فارسی آن مهر و موم کیت بیرونی مسکن است.