جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

پلاستیکی بغل گوشواره

پلاستیکی بغل گوشواره محصولی با شماره 1105060001544از لوازم یدکی پمپ بتن میباشد که توسط فروشگاه ابزاربتن عرضه میگردد و وبرای شماره 90و80 مناسب است.