جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

بوش جلو90

بوش جلو 90محصولی با شماره  1153022از لوازم یدکی پمپ بتن میباشد که توسط فروشگاه ابزاربتن عرضه میگردد و دهانه آن به قطر 90 میلیمتر میباشد وبرای شماره 90 مناسب است.