جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

نوار دور حلقهdn230

نوار دور حلقهdn230 محصولی با شماره 0001140 110506از لوازم یدکی پمپ بتن میباشد که توسط فروشگاه ابزاربتن عرضه میگردد و با مشخصات OD261ID224.5T24MM است.