جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

گوشواره هزار خار

گوشواره هزار خار80 محصولی با شماره 1156261از لوازم یدکی پمپ بتن میباشد که توسط فروشگاه ابزاربتن عرضه میگردد و دهانه آن به قطر80 میلیمتر میباشد وبرای شماره 80 مناسب است. همچنین با دندانه 25 است.