جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

نوار دور حلقه

نوار دور حلقه محصولی با شماره1105060001148 از لوازم یدکی پمپ بتن میباشد که توسط فروشگاه ابزاربتن عرضه میگردد .