جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

پمپ بتن پوتسمایستر ۵ دکل ۴۶ متری

پمپ بتن پوتسمایستر که ۵ دکل ۴۶ متری است . همچنین سال ساخت ۲۰۱۰ می باشد. درارای جک X
 و ریموت کنترل و پی تی او‌بزرگ می باشد.