جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

بوش عقب

بوش جلو 90محصولی با شماره 1153010از لوازم یدکی پمپ بتن میباشد که توسط فروشگاه ابزاربتن عرضه میگردد. و عبارت فارسی آن به معنی بیرونی مسکن برای پمپ است.