جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

توزیع کننده روغن

دستگاه توزیع کننده روغن که به دو صورت 6 راهه با شماره محصول 1105060001426 و نمونه 8 راهه آن با شماره محصول 1105060001428 در فروشگاه ابزاربتن به فروش میرسد. برای کسب اطلاعات بیشتر با فروشگاه ابزار بتن تماس بگیرید.

دلاوری    09125443940        پاشا    09126168133