جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

گیربکس نو ZF7300 و ZF5300

گیربکس نو ZF7300 و ZF5300 که در دو مدل در ابزار بتن قابل خرید هستند. گیربکس گیربکس صنعتی که کار انتقال قدرت را در صنایع مختلف انجام می دهند ، مشمول انواع مختلفی است که دارای چرخ دنده ها در گیربکس های صنعتی هم می باشد ،

این انواع شامل چرخ دنده های ساده ، جناغی ، خورشیدی ، مارپیچی ، حلزونی و مخروطی می شود گیربکس صنعتی به دستگاهی که برای انتقال قدرت بکار می رود می گوییم ، در این نوع گیربکس ها سرعت و گشتاورد به یکدیگر تبدیل می شود .

girbox zf