جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

واشر برنجی90

واشر برنجی 90محصولی با شماره 11530223از لوازم یدکی پمپ بتن میباشد که توسط فروشگاه ابزاربتن عرضه میگردد و دهانه آن به قطر 90 میلیمتر میباشد وبرای شماره 90 مناسب است.