جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی ، روبروی بتن سروش ، جنب گاراژ خراسان ، فروشگاه ابزاربتن

برنجی بغل گوشواره

برنجی بغل گوشواره محصولی با شماره  1105060001545از لوازم یدکی پمپ بتن میباشد که توسط فروشگاه ابزاربتن عرضه میگردد و وبرای شماره 90و80 مناسب است.